PRZESTROGA!

Szanowni Goście,

W związku ze zdarzeniem , które miało miejsce w 2016 roku. Prosimy o zapoznawanie się z zasadami używania łodzi oraz przestrzeganiem ich:

  • Podczas prowadzenia łodzi, należy używać nawigacji z mapą morza. NIE tylko sonaru!
  • Pływanie przez oznaczone na mapach „obszary zakazane” jest zabronione!
  • Zabrania się łowienia w odległości mniejszej niż 100 m od farm rybnych!
  • Obowiązuje także zasada zerowej tolerancji dla spożywania alkoholu i innych środków odurzających przez osoby będące na łodzi , a szczególnie przez osobę prowadzącą łódź. (są przypadki kontroli trzeźwości na morzu, o czym przekonali się już nasi wędkarze!!!)

JEŻELI JEDNAK DOJDZIE DO JAKIEGOKOLWIEK USZKODZENIA ŁODZI , NALEŻY NIEZWŁOCZNIE poinformować  osobę , która przekazała łódź i pobrała kaucję , aby uniknąć zdarzenia , które prezentują poniższe zdjęcia.

Ekipa , która rozpruła łódź na skałach , próbowała następnego dnia popłynąć na ryby, narażając bezpieczeństwo swoje i innych.  Po kilku godzinach , w nocy , łódź poszła na dno, doprowadzając do bardzo poważnych strat: elektronika, silnik itd. Droga to była wyprawa kolegów, łącznie z interwencją Policji i dużymi kosztami.

 

20160810_071639 20160810_073156 20160810_074244 20160810_09023520160810_172226_resized